OeAV

Oesterreichischer Alpenverein (OeAV)

_____

Založen byl roku 1862, v roce 1873 se sloučil s Německým svazem (DAV) v tzv. Německo-rakouský alpský svaz (DuOeAV). Od roku 1945 funguje opět samostatně. V dnešní době má 259.000 členů ve 196 samostatných sekcích - neexistuje tedy univerzální členství v OeAV, ale pouze členství v některé sekci. Ústředí svazu je v Innsbrucku, jednotlivé sekce se nacházejí ve všech větších rakouských městech.

V dalších zemích existují tyto ekvivalenty OeAV:
Německo DAV Jižní Tyrolsko AVS
Švýcarsko SAC Francie CAF
Itálie CAI Lichtenštejnsko LAV
Řecko CAH Španělsko FEM
Slovinsko PZS

OeAV Sektion Edelweiss

Založena v roce 1946, 12.000 členů.

Adresa:
A-1010 Wien, Walfischgasse 12
tel.: +43 1 5138500, fax: +43 1 5122874
email: edelweiss@sektion.alpenverein.at
Kancelář otevřena: Po+St+Pá 10.00 - 18.00, Út+Čt 10.00 - 19.00

Členské poplatky (pro rok 2000, v ATS):
děti, mládež (0 - 18 let) 170,-
junioři (19 - 25 let) 410,-
dospělí (26 - 60 let) 560,-
senioři (od 61 let) 410,-
manžel(-ka) 410,-
vdovci, vdovy 410,-
Hüttenmarke je v ceně.

Jaké jsou výhody členství v Alpenvereinu?

Celosvětové pojištění členů

Celosvětová asistenční služba (Alpenverein Weltweit Service) je zahrnuta v členském příspěvku.
Náklady na záchrannou akci do 300.000,-- ATS.
Náklady na převoz z ciziny do vlasti bez omezení.
Úhrada nákladů na hospitalizaci v cizině do výše 100.000,-- ATS.
Evropské pojištění povinného ručení pro různé druhy sportů do výše 15.000.000,-- ATS.
Evropské pojištění právní ochrany pro různé druhy sportů do výše 450.000,-- ATS (právní a soudní výlohy).

Členové spí levněji

Až 50% slevy na ubytování a nárok na přednostní ubytování ve více než 500 chatách rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu. Pouze členové mají nárok na předběžnou rezervaci lůžek. Mají také právo užívat chaty se samoobslužným provozem a na cenově zvýhodněnou stravu (tzv. Bergsteigeressen). Členové OeAV požívají na chatách v majetku SAC, CAF, CAI, LAV, CAH, FEM a PZS stejných výhod, jako tamější členové národních svazů. Mimoto při koupi známky (Hüttenmarke) požívají těchto výhod na dalších asi 300 chatách v Rakousku, které patří jiným, např. turistickým svazům (ÖTK, TVN).

Členové najdou nejlepší cestu

OeAV vydal do dnešního dne 67 map, jež pokrývají celé území hornatého Rakouska. Většina těchto kvalitních map má jednotné provedení: vrstevnice po 20m, ideální měřítko 1:25.000, plastické znázornění skalních útvarů, stav ledovců i s trhlinami (průběžně se upravuje), červeně značené turistické cesty apod. Mnoho map bylo vydáno v lyžařské mutaci (pro potřeby skialpinistů), kde jsou skialpinistické trasy vyznačeny fialově. Členové mají až 40% slevu při jejich nákupu. Mimoto vydává OeAV i mapy expediční (Kordillery, Himálaj, Pamír ap.). Mapy si mohou členové rovněž půjčit, podobně jako průvodce. Šestkrát ročně dostávají členové bezplatně časopis s odbornými články a aktuálními informacemi o horách, navíc mají nárok na slevněnou ročenku "Berg".

Meteorologická služba pro horolezce

Alpenverein nabízí horolezcům aktuální informace o počasí: na internetu, v rozhlase a konzultace s meteorology a horskými vůdci.

Výcvikem k bezpečnosti na horách

Horolezecká škola a jednotlivé sekce nabízejí členům nejvyšší standard alpského výcviku. Jedinečné možnosti výcviku nabízí Alpinzentrum Rudolfshütte.

Pomoc Alpám

Coby ochránce Alp se Alpenverein staví proti dalšímu ničení přírodní a kulturní krajiny. Je partnerem alpských národních parků, plánuje a pečuje o chráněné oblasti a vypracovává Alpskou konvenci. Mezinárodního uznání se Alpenvereinu dostalo za práci v oblastech zásobování hor energií a pitnou vodou, jakož i odpadového hospodářství.

Pramen: Oesterreichischer Alpenverein

_____

Zpět na hory

HOME